Friday, May 27, 2016

Ангел пазител / Guardian angel


Обичам да шия ангели пазители. Имам чувството, че всеки един от тях сам избира кога и как да се появи при мен. Този е един от последните. На мен ми е един от любимите досега.

I love sewing guardian angels. I can say wholeheartedly that they choose themselves when and how to appear on my working table. This guy is one of my favourite ones.


 До следващия път!
Until next time!


No comments:

Post a Comment