Friday, May 27, 2016

Ангел пазител / Guardian angel


Обичам да шия ангели пазители. Имам чувството, че всеки един от тях сам избира кога и как да се появи при мен. Този е един от последните. На мен ми е един от любимите досега.

I love sewing guardian angels. I can say wholeheartedly that they choose themselves when and how to appear on my working table. This guy is one of my favourite ones.


 До следващия път!
Until next time!