Saturday, November 12, 2016

Кръгов шал в три цвята / Infinity cowl in three colorsОтдавна исках да си изплета кръгов шал. На английски ги наричат infinity cowl - или безкраен шал. Знаех, че искам да е в три цвята, но дълго се чудих каква плетка да избера. Тези шалове имат много предимства - могат да се носят по различен начин, топли са и най-вече - не е необходимо постоянно да се върти плетивото.

До миналата събота, когато отидох да си купя малко прежда. Докато си говорех със собственичката на магазина, при нас влезе клиентка, която търсеше прежда за шапка на внука си. Тя ни показа снимка на това, което момчето иска, защото не можеше да определи каква е използваната плетка. Отне ни малко време да я разпознаем, но в крайна сметка стигнахме до извода, че това е оризова плетка.

Поговорихме си още малко и аз ги оставих. По-късно, докато шофирах из града и си мислех за дилемата с шала, ме осени решение. Оризовата плетка е много подходяща за структурана на шала, който исках.

И така - моят нов шал е готов. Това е лесен проект, който можете да приключите за един уикенд. След първите два-три реда не се изисква особено броене на бримки.

An English versison follows below. 

Размер:

Височина – 46 см. Обиколка – 132 см.

Материали:

3 гранки дебела прежда в подхождащи си цветове със съдържание  – 49% вълна/51% акрил, 100 g/140 метра
Ц1 – тъмно синьо
Ц2 – дънково синьо
Ц3 - бежово
Обръч с дебелина 8 мм
Маркер

Проба

10 бр x 18 реда = 4 x 4 см в оризова плетка с игли 8 мм

Оризова плетка

Ред 1: *ЛБ, ОБ* до маркера
Ред 2: *ОБ, ЛБ* до маркера
Повторете тези два реда. 

Ластична плетка

В кръг: *ЛБ2, ОБ2* върху всички бримки.

Указания

Заплетете 132 бр с Ц1. Затворете плетивото в кръг като внимавате да не го осучете. Поставете маркер в началото на реда. 

Изплетете четири реда в ластична плетка = приблизително 2.5 см. 

Ред 5 и нататък: продължете да плетете в оризова плетка до края на първия цвят. 

Сменете с Ц2 и изплетете 15 см. 

Сменете с Ц3 и изплетете около 12.5 см. 

Повторете ластичната плетка върху четири реда. Завършете плетивото. 

Скрийте краищата на преждата.

Носете с гордост!

Речник

ЛБ – лицева бримка
ОБ – опакова бримка

бр - бримка/бримки

I had an idea about making myself an infinity cowl for some time now. I knew I’d wanted it to be in three complemented colours but I was unsure of what stitch to use. Lately, I was reviewing nonstop stitches in my mind but nothing looked suitable enough. 

Then, last Saturday I went to a yarn shop to get some new yarn. I was chatting with the shop owner when a lady came in. She was looking for yarn to make a hat for her grandson. She took out her mobile and showed us a picture of the hat that the kid wanted. She asked for help because she couldn’t recognize the stitch used in that hat. The picture was not very good and it took us some time but finally, we came to the conclusion that it is the moss stitch. We chatted a bit more and then I left. 

Later that day, I was driving around the city and I was debating with myself, looking for a solution to my cowl dilemma. Suddenly, out of nowhere, the solution came! The moss stitch would make a perfect cowl with the chunky yarn I had in mind. 

So there it is – my chunky blue cowl is ready! It is a really easy project which you can finish in a weekend. Once you set the pattern it doesn’t require a lot of counting.

Size:

Height – 18 in. Circumstance – 52 in.

Materials:

3 skeins of bulky yarn in coordinating colours – 49% wool/51% acrylic, 100 g/153 yards
C1 – dark blue
C2 – jeans blue
C3 - beige
11 ½ US circle needle
A marker

Gauge

10 sts x 18 rows = 4 x 4 in in moss stitch with size 11 ½ US circle needle

Moss stitch

Round 1: *K1, P1* to the marker
Round 2: *P1, K1* to the marker
Repeat those two rounds.

Rib pattern

Round: *K2, P2* across the wound.

Directions

Cast on 132 sts with C1. Close the cast on in the circle, being careful not to twist the knit. Place a marker at the beginning of the round.

Work four rounds in Rib pattern = approximately one inch.

Round 5 and the rest: continue in moss stitch until the end of the first skein.

Change to C2 and work in moss stitch for six inches.

Change to C3 and work in moss stitch for five inches.

Repeat the Rib pattern for four rounds. Cast off.

Weave in the ends.


Wear with pride!

Vocabulary

K – knit
P – purl
St/sts – stitch, stitches
No comments:

Post a Comment