Thursday, December 10, 2015

Плетена възглавница за нула време / DIY - a cozy pillow in no timeНапоследък ежедневието ме затрупа със задачи и  почти забравих за този пост, който се каня да споделя от много време. Дългите зимни вечери са идеални за мързеливо излежаване на дивана, особено ако си подплатен с хубави възглавници. Днес ще споделя една идея как да си ги направим сами.

Lately, I'm making so many things that I almost have no time for blogging. That's good on one side, but on the other we find time for what we want too. I have to remind myself this again and again to make sure I stay on track. However, after a series of posts for Up Craft Club blogI am ready to share another variation of a knitted pillow

Винаги, когато започвам нов проект го оглеждам от няколко страни за простота на изпълнението, цвят и текстура. Харесвам неща, които са лесни за изпълнение, но имат някаква специфична особеност като силен цвят или определена текстура. Придържам се към правилото, че можеш да подчертаеш простата форма с наблягане на цвета или на текстурата, по-рядко и на двете. Минималистичният стил не е моята страст, както и прекалената претрупаност. Точно това се опитах да постигна с тази възглавница. Преди време направих подобна за Up Craft Blog.

When diving in the DIY world I look for simplicity, color and texture. I like projects that are easy to make but are intriguing in some way. You can enhance an item in a various ways. That said, if you have a simple form you need to press a bit on the color or pattern. Otherwise it will just look plain. This is what I am looking for in my pillow line this fall – simple, but with a bit of sophisticated look. Recently, I shared a tutorial on how to make an easy pillow at the Up Craft Club blog. Today, I’ll show you how to make another variation of the pillow case.

Необходими материали   

3 чилета дебела вълнена прежда в различни цветово.
Ц1 – тъмно кафяво
Ц2 – лилаво
Ц3 – бежово
Вие може да подберете други цветове, които харесвате или ви подхождат повече. Аз използвах прежда смес вълна/акрил (49% вълна, 51% акрил), 100 g/140 m.
Обръч 7 мм
3 дървени копчета
Готова възглавница с размери 45х45 см
Дебела игла за зашиване

Materials:

3 skeins of bulky yarn in coordinating colors. I chose yarn in 3 colors that go well together – dark brown (C1), purple (C2) and beige (C3). You can choose whatever suits your home or preferences. I used a wool/acrylic blend (49% wool, 51% acrylic), 100 g/140 m (around 153 yards).
7 mm (10 ½ US) cable needle
3 wooden buttons
18 x 18 in Ikea pillow for insert
A big tapestry needle

Мостра
10 бр x 16 реда = 10 x 10 cm в лицева плетка. Отделете време, за да си направите мостра, това ще ви спести нерви и време по-късно!

Да започваме! 
Първо определете и номерирайте преждите като Ц1, Ц2 и Ц3. Това ще ви е от голяма полза по-късно. 

Gauge
10 sts x 16 rows = 10 x 10 cm in stockinette stitch. To save your time check your gauge before you start your project!

Let’s begin!
First, decide the order of your yarns for the front and back of the pillow. Label your yarns for an easy reference later.

Предна част/Front 


Заплетете 40 бр с Ц1. Изплетете 16 см в жартиерна плетка.
Сменете с Ц2. Изплетете 4 см в лицева плетка.
Сменете с Ц3. Изплетете 30 см в жартиерна плетка.
Завършете плетивото хлабаво.

На този етап то изглежда правоъгълно, не се притеснявайте и продължете към другите части на възглавницата.

Cast on 40 sts with C1. Work in garter stitch for 16 cm (6 ½ in).
Change to C2. Work in stockinette stitch for 4 cm (1 ½ in).
Change to C3. Work in garter stitch for 30 cm (12 in).
Cast off loosely.


At this point the knitted piece will look as a rectangular and not as a square. This is normal, it will spread out nicely on the pillow


Проверка на мекотата на изделието – става! Проверено от компетентните власти.
Quality check – the pillow will do. Tested!
 Гръб/Back

Долна част (с копчета)
Заплетете 40 бр с Ц2.
Изплетете 6 р. в ластична плетка. Продължете с двойна оризова плетка и изплетете 30 см.

Горна част (с илици)
С Ц2 заплетете 40 бр.
Изплетете 2 р ластична плетка. На следващия ред ще се правят илици.
Ред 3: 1л, 2оп, 2л, 2оп, 2л, нам, свийте 2 бр оп, 2л, 2оп, 2л, 2оп, нам, свийте 2 бр л, 2оп, 2л, 2оп, 2л, нам свийте 2 бр оп, 2л, 2оп, 2л, 2оп, 1л.
Ред 4: 1л, плетете всички бр, както се виждат; нам плетете така, че да се запази ластичната плетка.
Ред 5 и 6: 1л, плетете всички бр, както се виждат, 1л.
Ред 7 и всички останали р: Изплетете 20 см в жартиерна плетка.
Хлабаво свийте всички бр.

Bottom part (with buttons)
Cast on 40 sts with C2.
Work in Rib pattern for 6 rows. Continue in double moss stitch for 30 cm (12 in).

Upper part (with button holes)
Using C2 cast on 40 sts.
Work in Rib stitch for two rows. On the next row you will create the button holes.
Row 3: K1, p2, k2, p2, k2, yo, p2tog, k2, p2, k2, p2, yo, k2tog, p2, k2, p2, k2, yo, p2tog, k2, p2, k2, p2, k1.
Row 4: k1, work all sts as they appear, yo are worked in a manner which allow you to keep the 2p x 2k pattern, k the last st.
Row 5 and 6: k1, work all sts at they appear, k1. 


Row 7 and all the next: work in garter stitch for 20 cm (8 in). Cast off. 


Гърбът преди зашиване на копчетата. /The back before the buttons.

Вече имате готови трите части на възглавницата. Леко ги фиксирайте с ютията, като пуснете парата на максимум и не докосвате плетивото с ютията, а просто минавате отгоре.

At this point you have all the three parts of the pillow ready. Bring them to the ironing board. With your iron set on maximum steam, slightly block the pieces so the tension on the yarn is released a bit. Don’t touch the pillow piece with the iron, just run the iron above it and let the steam do its job.

Поставете трите части на равна повърхност (маса) и ги подгответе за зашиване. Първо зашийте задните парчета за предното. После наместете гърба така, че да двете му ластични части да се прихлупят една върху друга. Фиксирайте с карфици и внимателно зашийте страничните шевове. Тук (линк) може да видите как да направите невидим страничен шев. Пришийте копчетата така, че да съответстват на илиците. Вашата плетена калъфка е готова. Остава само да поставите вътре възглавница и да се отпуснете на дивана с интересна книга.

Place your pieces on a flat surface and prepare to sew them together. Sew the back pieces to the front piece first. Then fold the piece so the both parts of the back overlap on the rib pattern. Fix in place. Sew the sides of the pillow case. Check this post (link) to see how to sew them on with an invisible stitch. Sew on the buttons on the back.

Insert the IKEA pillow into the pillow case. Voilà! Your new pillow is ready! Make yourself a cup of coffee and sit on the couch to try your new comfy pillow. 
По подобен начин може да си направите куп плетени възглавници за есента и зимата. / Make a pile of DIY pillows for the fall.

Речник
бр – бримка, бримки
л – лицева бримка
нам - наметка
оп – опакова бримка
р – ред

Vocabulary
k – knit
p – purl
k2tog – knit two stitches together
p2tog – pur two stitches together
st, sts – stitch, stitches
st st – stockinet stitch
yo – yarn over 

Жартиерна плетка

Всички бримки се плетат лицево.

Ластична плетка

Р1: 2л, 2 оп – две бримки се изплитат лицево, 2 оп.
Р2: бримките се плетат, както се виждат.
Тези два реда се повтарят.

Двойна оризова плетка

Р1: 1л, *2л, 2 оп*, повтаряйте ** до последните 3 бр, 3л.
Р2: 1л, *2оп, 2 л*, повтаряйте ** до последните 3 бр, 2оп, 1л.
Р3: 1л, *2оп, 2 л*, повтаряйте ** до последните 3 бр, 2оп, 1л.
Р4: 1л, *2л, 2 оп*, повтаряйте ** до последните 3 бр, 3л.
Тези четири реда се повтарят.

Garter stitch (back and forth)

Knit all sts.

Rib pattern

Row 1: K1, *K2, P2*, repeat to the last three sts, K3
Row 2: K1, *knit over K sts, purl over P sts*, K1
Repeat those two rows.

Double moss stitch

Row 1: K1, *K2, P2*, repeat to the last three sts, K3
Row 2: K1, *P2, K2*, repeat to the last three sts, K3
Row 3:  K1, *P2, K2*, repeat to the last three sts, P2, K1
Row 4: K1, *K2, P2*, repeat to the last three sts, P2, K1
Repeat those four rows.


Ако ви се плете, но все не откривате свободно време за това, погледнете моите изпитани трикове по въпроса.

Спорно плетене!

If you struggle to find time for knitting, make sure you check my other post of my proven tips on the matter.


I am off to my next pillow. Come back next week to see a knitted pillow case with a fabric back. 


No comments:

Post a Comment