Friday, September 25, 2015

Есенен венец / DIY Autumn Wreath


Най-накрая златната есен дойде. След жегите това лято, малко хлад ни идва добре. Нека отпразнуваме новия сезон с една подходяща декорация за входната врата или масата в трапезарията. 

It is an autumn already! Who can believe it?! Certainly not me. But let’s welcome it with a DIY wreath. It is such fun to make little project that can be a perfect autumn decoration for your front door. 

След снабдяване с необходимите материали този венец се прави много лесно и отнема по-малко от час. Да започваме!

Материали:
  • -          Зелени върбови клонки
  • -          Канап
  • -          Сухи треви, подходящи за декорация
  • -          Шипки, глог или други полски плодове
  • -          Ножица 

Once you gather the materials handy, you will need less than an hour to finish it. Let’s start!

Materials
  • -          Some green branches that can be twisted
  • -          Twine
  • -          Some dry grass that is suitable for decoration
  • -          Some wild fruits or berries for decoration
  • -          Scissors


Да започнем с основата на венеца. Аз винаги предпочитам да работя с естествени материали и този венец не прави изключение. Клонките ги отрязах от най-близката до нас върба. Тревите и плодовете ги събрах от полето, докато разхождах кучето в събота сутрин. Но ако нямате подобна възможност, не се косете, а погледнете забележката в края на поста.

Let’s start with the base of the wreath. I prefer to work with natural materials so I went out in the fields and cut some willow brunches. They are best for those kind of projects because twist easily.
If you don’t have such option, continue reading and see the tip at the end of this post.

Махнете листата и завържете клонките в кръг. Размерът на кръга зависи изцяло от вас – голям венец за входната врата или по-малък за украса на масата. За тази стъпка може да потърсите помощ от някого. Аз по-скоро имах нужда да се отърва от моя помощник преди да ми съсипе всички клонки.

Then, you need to remove the leaves and tie the branches in a circle to make the wreath. The size is entirely optional – bog or small, whatever suits your taste or your door. Make a huge statement wreath or a small one for table decoration. Perfection is not needed because I wanted to achieve a more rustic look.

I used twine to tie the branches together and make a good base. At this stage you can ask for somebody’s help. In my case, I needed to get rid of my helper before all of my brunches were eaten.
Хубаво овържете клонките с канап, за да е стабилен венеца. После започнете да добавяте сухите треви. Това е най-деликатната стъпка, защото трябва да добавяте само по няколко стръка и внимателно да ги привързвате към основата.

It’s time to apply the dry grass to the base of the wreath. Go slowly and add a few pieces at a time while carefully tying them with twine. This is the hardest step.


И накрая, последната стъпка – декорирането с шипките и глога. Подредете ги, както ви харесва като промушвате дръжките между клонките и допълнително привързвате с канап, ако е необходимо.

Now it is the final step – the decoration with the wild fruits and berries. There are no rules here. Apply them as you like. 

Готови сме! Остава само да решите къде ще поставите новия си венец. Аз окачих нашия на терасата, така че да му се радвам, докато си пия сутрешното кафе.

And here it is – your DIY wreath is done! Next, decide where to put it. I hang ours on the porch so I can see it all the time.


Забележка: Ако нямате възможност да се снабдите със зелени върбови клонки, ги заместете със стиропорен венец, който се продава във всеки крафт магазин или усучете вестник и го завържете в кръг. Ако се спрете на този вариант, усучете малко тел върху вестника, за да му придадете по-голяма здравина. 

Note: If you don’t have fields nearby you can replace the brunches with a Styrofoam wreath or a base made out of paper. The options are endless.


No comments:

Post a Comment